Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 369

W sprawie
nadania nazwy rondu na osiedlu Bacieczki na skrzyżowaniu ulic Komisji Edukacji Narodowej, Bacieczki oraz Olimpijskiej
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 369
Data złożenia
2020-07-01
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.