Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 367

W sprawie
uruchomienia fontann w Białymstoku
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 367
Data złożenia
2020-06-22
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Joanna Misiuk

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.