Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 274

W sprawie
wydatków poniesionych w związku z Zarządzeniem Nr 602/19 z 24 lipca 2019 r.
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 274
Data złożenia
2020-02-12
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback