Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 271

W sprawie
wydatków poniesionych przez Pana Prezydenta w związku z Zarządzeniem Nr 727/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego wraz z pochodnymi
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 271
Data złożenia
2020-02-12
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback