Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 267

W sprawie
przychodów Miasta Białystok z podatków
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 267
Data złożenia
2020-02-10
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Feedback