Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 262

W sprawie
łąk kwietnych w Białymstoku w 2019 r.
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 262
Data złożenia
2020-02-10
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Katarzyna Ancipiuk

Feedback