Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 255

W sprawie
zapewnienia dostępu do wody pitnej w szkołach poprzez zainstalowanie urządzeń podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 255
Data złożenia
2020-01-29
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Katarzyna Kisielewska - Martyniuk

Feedback