Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 254

W sprawie
kosztów poniesionych przez Miasta Białystok na zakup wybranych usług zewnętrznych
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 254
Data złożenia
2020-01-29
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback