Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 252

W sprawie
wykorzystania rezerwy ogólnej z budżetu Miasta Białystok
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 252
Data złożenia
2020-01-29
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback