Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 245

W sprawie
możliwości przeprowadzenia szkoleń mających na celu zaznajomienie mieszkańców z odgórną metodą palenia w piecu, która pozwala na spalanie paliwa stałego w sposób ekonomiczny i ekologiczny
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 245
Data złożenia
2020-01-14
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback