Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 243

W sprawie
instalacji odłowni dzików na terenie miasta Białegostoku
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 243
Data złożenia
2020-01-14
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback