Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 229

W sprawie udzielenia informacji dotyczącej możliwości wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Jurowieckiej w Białymstoku
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 229
Data złożenia 2019-12-02
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback