Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 228

W sprawie udzielenia informacji dot. możliwości wprowadzenia dofinansowania do opłat za odbiór odpadów komunalnych dla Seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 228
Data złożenia 2019-12-03
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback