Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 224

W sprawie wykupu przez Miasto Białystok części nieruchomości o nr geodezyjnym 1867/41, na której znajduje się odcinek ul. Szerokiej
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 224
Data złożenia 2019-11-08
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback