Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 218

W sprawie odpowiedzi udzielanych na zapytania mieszkańców kierowane do radnych
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 218
Data złożenia 2019-11-04
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Feedback