Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 218

W sprawie
odpowiedzi udzielanych na zapytania mieszkańców kierowane do radnych
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 218
Data złożenia
2019-11-04
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.