Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 214

W sprawie wydania pozwolenia na budowę 3 bloków przy ul. Ukośnej
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 214
Data złożenia 2019-11-04
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Feedback