Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 211

W sprawie poprawy nawierzchni przy ul. Zbigniewa Simoniuka
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 211
Data złożenia 2019-10-25
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Jowita Chudzik

Feedback