Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 208

W sprawie zabezpieczenia wyjazdu z parkingu wewnętrznego przy ul. Wierzbowej 25
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 208
Data złożenia 2019-10-24
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Jarosław Grodzki

Feedback