Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 207

W sprawie utworzenia bezpiecznego wjazdu na teren parafii św. Stanisława oraz bezpiecznego wyjazdu z tej parafii
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 207
Data złożenia 2019-10-28
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Feedback