Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 205

W sprawie mniejszych pojemników na odpady bio
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 205
Data złożenia 2019-10-17
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Ksenia Juchimowicz

Feedback