Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 477

W sprawie
naprawy nawierzchni ulicy na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Wysoki Stoczek
Nr interpelacji kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] 477
Data złożenia
2016-05-06
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] Anna Augustyn

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.