Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 457

W sprawie zwiększenia liczby miejsc parkingowych w otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 47
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 457
Data złożenia 2016-04-21
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Paweł Myszkowski

Feedback