Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 417

W sprawie organizacji ruchu na Placu Uniwersyteckim
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 417
Data złożenia 2016-02-22
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Paweł Myszkowski

Feedback