Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 397

W sprawie wynajęcia przestrzeni publicznej na Rynku Kościuszki na wiec tzw. Komitetu Obrony Demokracji (KOD)
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 397
Data złożenia 2016-01-28
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Paweł Myszkowski

Feedback