Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 376

W sprawie kamer nagrywających wjazd pojazdu na czerwonym świetle
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 376
Data złożenia 2015-12-07
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Paweł Myszkowski

Feedback