Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 357

W sprawie dokończenia chodnika na ul. Wysoki Stoczek od strony al. Jana Pawła II
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 357
Data złożenia 2015-11-17
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Paweł Myszkowski

Feedback