Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1228

W sprawie wykonania chodnika na ul. Wysoki Stoczek
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 1228
Data złożenia 2018-10-22
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Sławomir Nazaruk

Feedback