Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1226

W sprawie możliwości wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów szkół średnich na terenie Miasta Białegostoku
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 1226
Data złożenia 2018-10-19
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Henryk Dębowski

Feedback