Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1225

W sprawie
zmodyfikowania sygnalizatorów dźwiękowych zamontowanych na skrzyżowaniach ul. Wysockiego z ulicami: Kolbego, Pietrasze, Raginisa na adaptacyjne akustyczne sygnalizatory
Nr interpelacji kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] 1225
Data złożenia
2018-10-16
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] Henryk Dębowski

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.