Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1223

W sprawie
ul. Niemeńskiej
Nr interpelacji kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] 1223
Data złożenia
2018-10-12
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] Alicja Biały

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.