Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1223

W sprawie ul. Niemeńskiej
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 1223
Data złożenia 2018-10-12
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Alicja Biały

Feedback