Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1222

W sprawie
poprawienia bezpieczeństwa oraz komunikacji w ciągu pieszo-jezdnym łączącym ulice Stanisława Staszica z Warszawską
Nr interpelacji kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] 1222
Data złożenia
2018-09-25
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] Zbigniew Tomasz Klimaszewski

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.