Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1222

W sprawie poprawienia bezpieczeństwa oraz komunikacji w ciągu pieszo-jezdnym łączącym ulice Stanisława Staszica z Warszawską
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 1222
Data złożenia 2018-09-25
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Zbigniew Tomasz Klimaszewski

Feedback