Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1221

W sprawie dojazdu do ulicy Zaułek Podlaski
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 1221
Data złożenia 2018-10-09
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Wojciech Janusz Koronkiewicz

Feedback