Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 319

W sprawie ograniczenia poruszania się pojazdów nauki jazdy w centrum miasta w godzinach szczytu komunikacyjnego
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 319
Data złożenia 2015-10-09
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Paweł Myszkowski

Feedback