[Kadencja 2006-2010] 650

W sprawie
Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 - 2020 plus
Data złożenia
2010-10-25
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 650

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.