[Kadencja 2006-2010] 649

W sprawie
zmian w zapisach Regulaminu przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Białegostoku dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Data złożenia
2010-10-25
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 649

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.