[Kadencja 2006-2010] 638

W sprawie
ograniczenia prędkości na zjeździe z wiaduktu
Data złożenia
2010-09-13
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 638

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.