[Kadencja 2006-2010] 633

W sprawie
środków na zakup samochodu do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej
Data złożenia
2010-09-13
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Kusak Włodzimierz Leszek
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 633

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.