[Kadencja 2006-2010] 617

W sprawie
prac interwencyjnych
Data złożenia
2010-05-31
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 617

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.