[Kadencja 2006-2010] 605

W sprawie
zwiększenia liczby pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Data złożenia
2010-05-31
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Biały Alicja
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 605

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.