[Kadencja 2006-2010] 603

W sprawie
Parku Planty
Data złożenia
2010-04-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 603

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.