[Kadencja 2006-2010] 602

W sprawie
szkoły rodzenia
Data złożenia
2010-04-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 602

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.