[Kadencja 2006-2010] 597

W sprawie
zabytków Białegostoku
Data złożenia
2010-04-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Bil-Jaruzelski Krzysztof
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 597

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.