[Kadencja 2006-2010] 585

W sprawie
planowanej budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w rejonie ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku i gospodarki odpadami w mieście
Data złożenia
2010-03-22
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Biały Alicja
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 585

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.