[Kadencja 2006-2010] 579

W sprawie
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum ( rejon ul. Włókienniczej, Poleskiej i Al. Piłsudskiego)
Data złożenia
2010-02-22
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 579

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.