[Kadencja 2006-2010] 575

W sprawie
„kolorów autobusów” - oznakowania
Data złożenia
2010-02-22
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 575

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.