[Kadencja 2006-2010] 574

W sprawie
zakupu kolejnych autobusów na potrzeby miasta
Data złożenia
2010-02-22
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 574

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.