[Kadencja 2006-2010] 566

W sprawie
budowy na osiedlu Dojlidy wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Data złożenia
2010-02-22
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Bil-Jaruzelski Krzysztof
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 566

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.