[Kadencja 2006-2010] 558

W sprawie
zbiorów Książnicy Podlaskiej
Data złożenia
2010-01-21
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 558

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.