[Kadencja 2006-2010] 548

W sprawie
lokalu dla Stowarzyszenia Artystów Podlasia
Data złożenia
2010-01-21
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Biały Alicja
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 548

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.