[Kadencja 2006-2010] 541

W sprawie
propozycji programu profilaktyki raka szyjki macicy , pochwy i sromu
Data złożenia
2009-12-14
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Komaszyło Halina Anna
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 541

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.